glava

Kontakt

LOVSKA DRUŽINA GOZDNIK-GRIŽE
Pongrac 132/a
3302 GRIŽE
Davčna štev. 28052374
Transakcijski račun: 
SI 56 6100 0001 4941 839

STAREŠINA 
Jaka Petek

Tel: 041 510 144


GOSPODAR
Bojan Salamun

Tel: 051 429 840


LOVSKI TURIZEM
Gospodar- Bojan Salamun
Tel: 051 429 840


TAJNIK
Andrej Kos
Tel: 051 616 596


PRIJAVA ŠKODE PO DIVJADI
Cenilec škod:
Igor Koprivnjak
Tel: 031 686 810

NAJEM KOČE
Kontakt: Viki Guzej
Tel: 041 759 422

BLAGAJNIK
Aleš Božijak 
Tel: 031 312 796


LOVSKI ČUVAJI
Dani Petek

Tel: 041/ 864 690
Vojko Gorišek
Tel: 031/ 382 271
Andrej Kos
Tel: 051/ 616 596


        
Rezultat iskanja slik za pogled živali skozi daljnogled
   ŽIVA SLIKA
Krmišče jelena

Iskanje

Vremenska napoved

Spletna kamera Griže

grize

koledar

Lovna doba naše divjadi

 

dom po obnovi mLOVSKA DRUŽINA GOZDNIK-GRIŽE

Lovska družina Gozdnik-Griže je eno izmed lovišč, ki ima zelo pestro zgodovino. Po zapisih, ki segajo v leto 1848 oziroma 1856.Leta 1927 so domačini, ki so bili po večini kmetje, prvič poskušali izdražbati lovišče zase, vendar jim to ni uspelo. Šele z novim lovskim zakonom, ki je pričel veljati aprila 1935 se je učitelju, velikemu ljubitelju narave in lovcu Ivanu Dolinarju, ob krepki podpori domačih kmetov, ki so protizakonito ustanovili lovsko družbo, posrečilo iztrgati tujcem iz rok to lovišče za letno zakupnino 4450 din, kar je bila za tiste čase najvišja zakupnina v okraju.

Po vseh zapletih za pridobitev lovišča so v letu 1938 takratni griški lovci na Festungi, to je na severovzhodnem pobočju Gozdnika, zgradili skromno lovsko kočo z enim samim prostorom. Leta 1951 pa so člani takratne LD Griže dobili majhno sobico v Logarjevi hiši na Gozdniku (sedanja Kotnikova domačija).Med člani je vse bolj dozorevala misel na lasten lovski dom. Še istega leta je ta misel dozorela in pričeli so graditi lovski dom na ruševinah nekdanjega Rakuschevega lovskega dvorca pod Gozdnikom. Minila so štiri leta odrekanj in trdega prostovoljnega dela. Ves trud in vsi napori so bili poplačani 5. junija 1955, ko so svečano predali namenu lovski dom.


 

NAČRT RAVNANJA UPRAVLJAVCA LOVIŠČA APK 
(Zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih, Uradni list RS, št. 200/20)

 

ŽELIŠ POSTATI ČLAN LD GOZDNIK-GRIŽE.

Član LD lahko postane vsaka polnoletna oseba, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, in izkaže interes, povezan z divjadjo in lovstvom, ter je pripravljena ravnati v skladu s pravili LD Gozdnik-Griže. Prošnjo za sprejem, mora kandidat vložiti najkasneje do 25. decembra tekočega leta.

Preberite več ...

VSTOP V ČLANSTVO LD GOZDNIK-GRIŽE

Kdor želi postati član LD, mora vložiti lastnoročno podpisano prošnjo. V prošnji mora navesti priimek in ime, naslov stalnega bivališča, datum in kraj rojstva, državljanstvo, ali je na območju lovišča, s katerim upravlja LD, lastnik gozdnih ali kmetijskih površin oziroma ima na območju lovišča prijavljeno kot osnovno kmetijsko ali gozdarsko dejavnost in ali je, oziroma je bil, član druge LD, ali ima oziroma nima opravljenega lovskega izpita.  V prošnji mora obrazložiti v čem je njegov interes povezan z divjadjo in lovstvom. Član, ki želi prestopiti iz druge lovske družine mora priložiti prošnji za sprejem izpisnico, iz katere je razvidno, da je do prejšnje lovske družine poravnal vse obveznosti, da zoper njega ne teče disciplinski postopek, oziroma da mu ni izrečena disciplinska kazen.

Na podlagi ugotovljenih dejstev in pogojev iz teh pravil in na osnovi  mnenja Upravnega odbora o sprejemu ali odklonitvi odloči Občni zbor LD in prosilcu o tem izda pisni sklep.

Prošnjo za sprejem, ki jo kandidat vloži najkasneje do 25. decembra tekočega leta, je dolžna LD obravnavati najkasneje do 31. marca naslednjega leta.

Pred odločanjem o prošnji lahko LD od prosilca zahteva, da predloži pisna dokazila o svojih izjavah, ki se nanašajo na drugi odstavek tega člena.

Novo sprejeti član mora v 15 dneh po prejemu sklepa o sprejemu v članstvo LD plačati letno članarino in morebitne druge denarne obveznosti.


 

 

 

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja boljše storitve in funkcionalnosti.

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Prikaži podrobnosti

Dovolim piškotke